Dutch Flow Control

Welkom bij KST Soest BV, de verzelfstandiging van TBS Waterbeheersing. Wij zijn producent van de bekende HDPE PRA schuifafsluiters, HDPE PTK kleppen en de bekende RVS afsluiters met oranje ring.

Ongewijzigde producten, hetzelfde team, maar met een nieuwe merknaam: Dutch Flow Control. DFC past bij onze ambitie om onszelf in het buitenland (nog) beter op de kaart te zetten. Met Nederlands ontwerp en Nederlandse productie, met een kernteam dat ruim dertig jaar ervaring heeft in de waterbeheersing.

De bekende TBS Afwateringsproducten zoals straat- en trottoirkolken, goten en putafdekkingen zijn geen onderdeel van de verzelfstandiging en worden nog steeds door TBS verkocht. Op www.tbs.nl kunt u hierover alle info vinden.

 

Waterpeilbeheersing-introductie-KST