HDPE Vlotterklep PVK

Bestekomschrijving

HDPE Vlotterklep type PVK

Toepassing

Constant peilverschil ΔH vast houden ongeacht de waterstanden d.m.v. onderstort.

Ontwerp criteria

Het ontwerp is altijd klantspecifiek en wordt bepaald door twee van de drie parameters, te weten: peilverschil (ΔH) parameters, debiet (m³/s) en doorlaatafmetingen (m²).

Materiaal

Vlotter HDPE
Vulleiding HDPE
Frame HDPE

Wijzigingen voorbehouden.

Variant

Datasheet

Type
PVK
Toepassing
Vlotter / Drijver

Downloaden

Introductie

Downloaden (2.93M)

Water regulating products intro

Downloaden (1.03M)